بازرگانی پارس


موضوع اصلی فعالیت:

واردکننده و پخش قطعات موبایل و لوازم جانبی

شماره موبایل:


آدرس ایمیل:


آدرس:


شبکه های اجتماعی:


پیام رسان ها:


توضیحات: